GREEN LOGO.png

BEN-DIXIN HIILIJALANJÄLKI

Ben-Dix haluaa kantaa kortensa kekoon ympäristömme hyväksi tehtävässä työssä. Aiomme panostaa ympäristöjalanjälkemme pienentämiseen ja olemme käynnistäneet yhteistyön ammattikorkeakoulu Arcadan kanssa. Tavoitteena on saada asiantuntija-apua nykytilanteemme arviointiin sekä tarvittavien toimenpiteiden tunnistamiseen. Ympäristötyömme ensiaskeleena olemme yhdessä Arcadan kanssa tehneet Ben-Dixin hiilijalanjäljen laskennan.

TIETOJA HIILIJALANJÄLJEN LASKENNASTA

Hiilijalanjälki mittaa ihmisten toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilijalanjälki jaetaan kolmeen kategoriaan: Scope 1, 2 ja 3. Scope 1 sisältää suoria päästöjä sekä 2 ja 3 epäsuoria päästöjä. Scope 1:n laskentaan kuuluivat Ben-Dixin autot sekä jätteenkäsittely. Meillä syntyy kuukausittain noin 660 litraa muovijätettä, 1 980 litraa sekajätettä sekä pahvia ja kartonkia 4 147 litraa. Juuri jätteenkäsittelyn merkitys onkin hiilijalanjäljessämme kaikkein suurinta. Scope 2:ssa sähkön- ja vedenkulutus ovat keskeiset tekijät. Scope 3:n laskennassa tukeudumme tavarantoimittajiemme antamiin tietoihin tuotteidensa hiilijalanjäljestä. Tätä tietoa on viime vuosina yhä paremmin saatavissa ja se on yhä luotettavampaa. Hiilijalanjäljen laskennassa olemme käyttäneet Y-HIILARI:n laskijaa. Alla olevassa taulukossa on tarkemmat arvot vuoden 2022 tietoihin perustuen.

TYÖ TÄSTÄ ETEENPÄIN

Tämän ensimmäisen hiilijalanjäljen laskennan jälkeen aloitamme nyt työskentelyn Ben-Dixin hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Ensimmäiseksi kohdistamme ponnistelut jätteenkäsittelyyn, joka on hiilijalanjälkemme suurin yksittäinen tekijä. Yritämme pienentää jätteen määrää ja koostumusta. Tässä työssä pyrimme yhteistyöhön tavarantoimittajiemme kanssa, sillä he ovat pakkausjätteen alkuperäinen lähde. Toiseksi harkitsemme tuulivoimaan siirtymistä sähkösopimuksissamme. Kolmanneksi harkitsemme yrityksemme käytössä olevien autojen asteittaista vaihtamista sähkö- tai hybridiajoneuvoiksi. Autot ovat tuotetoimituksiin käytettävä pakettiauto ja työsuhdeautoja. Työsuhdeautot näkyvät taulukossa otsikon ”Liikematkat” alla. Tarkoituksemme on säännöllisesti toistaa hiilijalanjäljen laskentaa mitataksemme toimenpiteiden vaikutusta hiilijalanjälkeen. Toimitamme aikanaan tulokset asiakkaillemme tiedoksi ja vaihdamme mielellämme kokemuksia muiden yritysten hyödyllisiksi havaituista ideoista ja toimenpiteistä. Uskomme avoimuuteen ja vuorovaikutukseen näissä tärkeissä kysymyksissä.

Seuraa meitä Facebookissa