Välkommen till vår nätbutik!

Köpkorg 0

CRC SmartWasher

TAKE CARE OF BUSINESS - WE`LL TAKE CARE OF THE SMARTWASHER

CRC SmartWasher® är ett tvättsystem för bioremedierande delar som är utformat för att rengöra smutsiga delar av utrustningen under reparations- och underhållsarbeten – på ett säkert sätt.

CRC SmartWasher - VarSäkerVarSmart

Systemet kombinerar tre viktiga komponenter – SmartWasher®tvättmaskin för delar, OzzyJuice® rengöringsvätska och OzzyMat® filter som innehåller en patenterad blandning av mikrober.

SmartWasher® värmer upp och cirkulerar OzzyJuice® och OzzyJuice® rengör delarna. The OzzyMat® släpper ut mikroberna i rengöringsvätskan som bryter ner och konsumerar olja, fett och kolbaserade föroreningar, vilket skapar ett självrensande system som inte genererar farligt avfall.

SmartWasher®-systemet utnyttjar naturens kraft för att leverera exceptionell rengöringsprestanda samtidigt som det eliminerar behovet av att hantera eller kassera farligt avfall, vilket gör det till ett säkrare val framför manuella lösningsmedel eller vattenbaserade tvättmaskiner för delar.

 
 

VAD ÄR BIOREMEDIERING?

Bioremediering är användningen av mikrober för att bryta ner och ”konsumera” olja, fett och kolbaserade föroreningar. Denna beprövade bioteknik används för att hjälpa till med sanering av avloppsreningsdammar och laguner i oljeraffinaderier och industrianläggningar runt om i världen.

Oljeföroreningar tränger in i lösningen när delar tvättas.

Surfaktant i OzzyJuice®-lösning emulgerar oljorna.

Emulgerad olja konsumeras av Ozzy®-mikroberna.

Olja omvandlas till vatten och koldioxid.

SmartWasher & Ben-Dix

Vi rekommenderar produkten med vårt omfattande serviceavtal. Avtalet görs på 3 år och förlänger produktens garanti till avtalets längd. Era enda tilläggskostnader är filter och rengörningsmedel.

Kostnadseffektivt
Pris från 59€/mån inkl. serviceavtal. Ingen öppningsavgift!
Problemfritt Garanti/skötsel gäller för hela avtalsperioden
Lokalt
Genom att anlita en lokalaktör så hålls avstånden och hjälpen nära, vilket är bra både för kunden och miljön
FUNKTIONSFÖRDELEN

Det fungerar! CRC SmartWasher® är effektivt även på de tuffaste kol, fett, föroreningar och oljor.

Exceptionell rengöringskraft

Uppfyller eller överträffar rengöringsförmågan hos manuella lösningsmedel och vattenbaserade tvättmaskiner för delar

Självrengörande lösning

Bioremedieringsprocessen håller vätskan ren och redo att användas.

Rörliga alternativ

Spara tid genom att ta tvättmaskinen till delarna istället för att ta delarna till tvättmaskinen

KOSTNADSFÖRDELEN

När du jämför traditionella tvättmaskiner för delar med CRC SmartWasher® är besparingarna tydliga.

Mindre utgifter

Inga återkommande köp av rengöringsmedel i form av lösningsmedel

Minimerat avfall

Inget byte eller borttagning av rengöringsvätska

Inga avtal

Eliminerar avtal om borttagning av farligt avfall

Färre skyldigheter

Ingen risk för civil ansvarsskyldighet under livscykeln

SÄKERHETSFÖRDELEN

En CRC SmartWasher® rengör exceptionellt bra utan hälsorisker förknippade med lösningsmedel och vattenbaserade tvättmaskiner för delar. Det är säkrare för dig och miljön.

Bioremedierande mikrober
Naturligt förekommande och ej
sjukdomsframkallande
OzzyJuice® rengöringsvätskor Ej irriterande och miljövänligt
Säkrare för anställda
Ej brandfarligt och ingen kontakt med skadliga
lösningsmedel
Säkrare för miljön Inget farligt avfall

CRC

För mer info, ta kontakt!

Mica Fältmarsch

VD

mica@ben-dix.fi

044 7411 796

Pontus Enberg

Försäljare

pontus@ben-dix.fi

044 7411 797